Nyheder

10. februar 2021

Salg på hjemmeside

Det er nu igen muligt at få salg af sin andelsbolig på hjemmesiden. For at få andelsboligen på hjemmesiden skal ... Læs mere

10. februar 2021

Kontor tider

Vi oplever at folk ikke kan komme igennem til telefonen, der kan være problemer med at telefonen ikke melder optaget, ... Læs mere

03. februar 2021

https://www.andelsportal.dk/nyheder/sadan-far-andelshavere-del-i-handvaerkerfradraget/

Link til håndværkerfradrag ... Læs mere

Velkommen til A/B Lindøhusene

A/B Lindøhusene blev startet i maj 2008. Ejendomsselskabet Lindø som på det tidspunkt ejede husene, indkaldte en lille gruppe af beboere i husene samt Beboerrepræsentationen til et møde i MIC. Her blev der fremlagt en plan til hvordan vi kunne overtage husene som Andelsboliger. Der blev på mødet nedsat en initiativgruppe, som sammen med Ejendomsselskabet holdt nogle møder for at planlægge en stiftende Generalforsamling. Mandag d. 16 juni blev dagen hvor der afholdtes Stiftende generalforsamling. På den blev A/B Lindøhusene oprettet med 272 Andelshavere. Der blev netsat en bestyrelse som skulle arbejde for at foreningen kunne overtage det hele 1. januar 2009. En af de store opgaver var at få godkendt en lokalplan for vores område. Specielt den del af lokalplanen som omhandlede vore tage. Det var sådan at vores område samtidig var udråbt som industrielt kulturarveminde. Dermed kunne vi ikke bare sådan uden videre gøre ved vores tage som vi syntes. Der var også i budgetet sat et bestemt beløb til side til at renovere tage for.

Efteråret gik også med at få sat økonomien på plads, samt alle de praktiske ting der skal til for at få en forening som denne til at fungere. Vi fik også ansat en vicevært til at varetage de opgaver som det er at passe vores område. Onsdag d. 31 december kl. 12 blev der på et ekstraordinært byrådsmøde, vedtaget en lokalplan sådan at vi kunne starte op 1. januar. Vi er i dag en forening med 500 boliger, samt et kontor på Nymarken 17, hvor vores bestyrelse og ejendomsserviceteknikker har til huse. Lad os håbe at vi sammen kan få denne forening til at blomstre, og at vi til stadighed kan tiltrække folk til at bo i vores huse.